Regulamin

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie przepisów o ochronie danych osobowych (RODO), informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych jest SIGMET Grzegorz Grzybek 32-444 Głogoczów 362
 2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze w związku z zawartą umową kupno-sprzedaż zgodnie z art.6 ustęp 1 litera b RODO.
 3. Państwa dane osobowe są udostępniane wyłącznie uprawnionym pracownikom Administratora, oraz podmiotom, którym Administrator zlecił na podstawie umów powierzenia przetwarzanie danych osobowych – czynności rachunkowo-podatkowych, prane oraz informatyczne.
 4. Podane danych jest dobrowolne i państwa dane nie będą podlegały profilowaniu. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawieniu
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa m.in. podatkowych , dotyczących archiwizacji.

Regulamin sklepu internetowego sigmet.pl, dostępny pod adresem www.sigmet.pl/regulamin, prowadzony jest przez firmę: Sigmet Grzegorz Grzybek, wpisaną przez Burmistrza Miasta Myślenice do  ewidencji działalności gospodarczej. Siedziba firmy znajduje się w Głogoczów 362.  Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 681 192 40 37, Regon: 366132904.

 

Regulamin zakupów

 

 1. Sklep internetowy sigmet.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.sigmet.pl
 1. Wszystkie produkty w sklepie www.sigmet.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.sigmet.pl są cenami brutto Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy faktury.
 1. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy.
 1. Możliwe są następujące formy płatności: Przelewem. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru w naszym sklepie internetowym, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Niezwłocznie po zaksięgowaniu pieniążków na koncie naszej firmy realizujemy zamówienie. Za pobraniem - gotówką przy odbiorze towaru.
 1. Przesyłki są dostarczane firmami kurierskimi zazwyczaj w ciągu 2-5 dni. sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez firmę kurierską z umów obsługi przewozowej.
 1. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt własny na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu, określając sposób realizacji zobowiązań sklepu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 1. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony.
 1. Jeżeli zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu 14 dni od momentu zakupu, Klient ma prawo żądać wymiany produktu na nowy. Jeżeli niezgodność zostanie uznana, a reklamowany towar będzie dostępny, nowy towar zostanie wysłany w ciągu 5 dni roboczych od dostarczenia niezgodnego towaru do sklepu. Jeżeli nie będzie to możliwe sklep zaproponuje nabywcy zwrot równowartość ceny produktu lub zaproponuje inny dostępny w sklepie towar o podobnych parametrach.
 1. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, koszty dostawy do klienta ponosi sklep.
 1. Zwrot towaru. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 1. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym sigmetsklep, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.
 1. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.
 1. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie sigmet.pl Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

Wyprzedaż jesienna 2019 - Produkty w jeszcze niższych cenach ! Sprawdź naszą aktualną ofertę.ZOBACZ PROMOCJE
+