Właściciel strony, firma SIGMET Grzegorz Grzybek, świadcząc na rzecz osób fizycznych usługi, dokonując z nimi czynności mające na celu zawieranie umów kupna – sprzedaży , zawierając te umowy i realizując je z udziałem osób fizycznych lub działającymi w ich imieniu ( dalej, jako” Klienci”) chroni prawo do ich prywatności i przestrzegając obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, z późn.zm. ( dalej, jako „Ustawa) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako „RODO”) wprowadza niniejszą politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”).

Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane:

a) w celu świadczenia na rzecz Klienta usług, podejmowanie czynności mających na celu zawarcie umów, w celu zawarcia i wykonania umów, w tym zakupu towarów, w celu korzystania ze sklepu internetowego www.sigmet.pl, oraz realizacji zawartych umów – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji tych umów , przy czym niepodanie danych osobowych przez Klienta w ww. celu uniemożliwia świadczenia jak wyżej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem danych osobowych Klienta – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f. RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

c) w celu spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa – ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym Administrator podlega (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO);

d) w celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora Danych, w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w sklepie internetowym stalgast.com, tworzenie modeli statystycznych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), którym jest analiza i rozwój działalności Administratora Danych.

Udostępnienie danych przez Klienta jest dobrowolne, a udzielenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych w tych celach, dla których zgoda Klienta jest wymagana, oznacza wyrażenie przez niego zgody na wykorzystanie tych danych w celu w jaki zostały udostępnione zgodnie z przepisami Ustawy, RODO oraz zasadami niniejszej Polityki Prywatności.

Treść wymaganych zgód znajduje się na stronie internetowej Administratora www.sigmet.pl.

Administrator podejmuje odpowiednie działania w celu zabezpieczenia danych Klientów, a w przypadku zlecenia niektórych procesów związanych z realizacją zawartych z Klientami umów podmiotom trzecim zapewniających, stosowanie adekwatnych środki bezpieczeństwa.

Odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być:

a) podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe);( to wynika z przepisów);

b) podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne;

c) podwykonawcy i inne podmioty, z którymi Administrator współpracuje.

Polityka Cookies

Administrator na swoich stronach internetowych, w tym na platformie sklepu internetowego używa tzw. plików Cookies (tj. „ciasteczek”) w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi korzystających z tych stron poprzez dostosowanie serwisu do ich indywidualnych potrzeb, w tym sposobu korzystania ze stron i podstron systemu.

Pliki cookies są to pliki tekstowe zapisywane przez strony internetowe w tym także przez Sklep internetowy, za pośrednictwem przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie etc.) zawierające informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych stron internetowych.

Korzystający ze stron internetowych  może  wyrazić zgodę na używanie plików cookies poprzez właściwe ustawienia w menu użytkowanej przeglądarki (szczegółowe informacje co do  sposobu dokonania zmian ustawień podaje dostawca przeglądarki). Korzystający ze stron internetowych  w każdym czasie może swoją zgodę cofnąć, poprzez wyłączenie lub zmodyfikowanie możliwości zapisywania plików cookies na swoim urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu służącym do przeglądania stron internetowych (przeglądarce internetowej).

W przypadku wyłączenia możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym konsekwencją związaną ze zmianą domyślnych ustawień przeglądarki internetowej pozwalających na zapisywanie plików cookies jest brak możliwości zalogowania się poprzez konto do sklepu internetowego Administratora piotrtokarcyzk.com i korzystania z jego funkcjonalności.

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe przez okresy jak poniżej:

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

a) w celu wykonania usług, realizacji zawartych umów, w tym OWW, umów zakupu towarów, w celu korzystania ze sklepu internetowego stalgast.com ,rejestracji w sklepie internetowym stalgast.com oraz realizacji zamówień – do momentu przedawnienia roszczeń z tych umów;

b) w celu marketingu produktów i usług, w tym profilowania – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej umowy lub do momentu wycofania zgody;

c) w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;

d) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia tych roszczeń;

Jakie masz prawa do swoich danych

a) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

b) prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

c) prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;

d) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

e) prawo do usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do tego, aby były przetwarzane dane osobowe można żądać ich usunięcia);

f) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (można żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli posiadane dane są nieprawidłowe lub przetwarzane są bezpodstawnie; lub jeżeli ich usunięcie nie jest możliwe z uwagi na potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);

g) prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych na podstawie zgody; można też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi);

h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Informacje dodatkowe

W celu wykonania swoich praw Klient może skierować odpowiednie żądanie pod adres email: sigmetsklep@gmail.com lub wysłać je przez operatora pocztowego na adres Administratora lub złożyć bezpośrednio w siedzibie Administratora. Klient, który korzysta ze sklepu internetowego www,sigmet.pl prowadzonego przez Administratora może zrealizować powyższe prawa poprzez złożenie oświadczeń za pośrednictwem posiadanego przez niego konta. Przed realizacją uprawnień Klienta, Administrator musi go odpowiednio zidentyfikować.

Na wniosek Klienta, którego dane dotyczą, Administrator jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o danych osobowych jakie zawiera zbiór, sposobie w jaki zostały one zebrane, w jakim celu i zakresie są przetwarzane oraz w jakim zakresie i komu zostały udostępnione.

Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty, uszkodzenia, zniszczenia lub nieuprawnionej modyfikacji poprzez stosowanie wymaganych przez prawo zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i informatycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

Dane kontaktowe

Administratorem danych osobowych Klientów, w rozumieniu Ustawy oraz RODO jest Sigmet Grzegorz Grzybek, Ul. Głogoczów 362, 32-444 Głogoczów, tel. 512 292 321. Nip 681 192 40 37 Regon 366132904,  ( dalej, jako „Administrator”) . Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie pod numerem 512 292 321 lub mailowo: sigmetsklep@gmail.com.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką – skontaktuj się z administratorem.